User Tools

Site Tools


laef3828

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3828 [2018/12/18 08:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​floatright"><​img alt=" Vị trí của đồn điền Cary, Maine " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​MEMap-location-of-Cary_Plantation.png/​250px-MEMap-location-of-Cary_Plantation.png"​ width="​250"​ height="​298"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2c/​MEMap-location-of-Cary_Plantation.png 1.5x" data-file-width="​344"​ data-file-height="​410"/></​div> ​ <​p><​b>​ Đồn điền Cary </b> là một đồn điền ở quận Aroostook, Maine. Theo điều tra dân số năm 2010, nó có dân số 218. <sup id="​cite_ref-Census_2010_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Vào tháng 7 năm 2015, cư dân Cary Plantation bắt đầu kế hoạch tổ chức lại và trở thành cư dân của Lãnh thổ không tổ chức Maine. <sup id="​cite_ref-Cyr_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-Bidgood_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2016, Cơ quan lập pháp Maine đã từ chối Ứng dụng của Cary Plantation, trích dẫn việc tổ chức gánh nặng tài chính sẽ bổ sung cho các thành phố còn lại ở Hạt Aroostook. <sup id="​cite_ref-Higgins_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ tổng diện tích 18,8 dặm vuông (48,6 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659008] Nhân khẩu học [19659006] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659007] Theo điều tra dân [19659011] năm 2000, Có 217 người, 90 hộ gia đình và 66 gia đình cư trú trong đồn điền. Mật độ dân số là 11,4 người trên mỗi dặm vuông (4,4 / km²). Có 126 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 6,6 mỗi dặm vuông (2,6 / km²). Thành phần chủng tộc của đồn điền là 96,77% da trắng, 0,46% người Mỹ gốc Phi, 1,84% người Mỹ bản địa và 0,92% người châu Á. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,38% dân số.  </​p><​p>​ Có 90 hộ gia đình trong đó 25,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 66,7% là vợ chồng sống chung, 3,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,6% không có gia đình. 21,1% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,41 và quy mô gia đình trung bình là 2,75.  </​p><​p>​ Trong đồn điền, dân số được trải ra với 19,8% ở độ tuổi 18, 8,3% từ 18 đến 24, 26,7% từ 25 đến 44, 30,0% từ 45 đến 64 và 15,2% ở độ tuổi 65 đặt hàng. Tuổi trung vị là 43 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 104,7 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 107,1 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong đồn điền là 29.500 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.000 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,563 so với $ 19,375 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho đồn điền là $ 15,172. Khoảng 9,1% gia đình và 14,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 20,0% những người dưới 18 tuổi và 17,5% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Census_2010-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: 2010 ): Đồn điền Cary, Hạt Aroostook, Maine &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 5, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Cary+plantation%2C+Aroostook+County%2C+Maine&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F0600000US2300311020&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Cyr-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Cyr, Joseph (ngày 31 tháng 7 năm 2015). &​quot;​Cary Plantation tiến lên phía trước với kế hoạch giải thể thị trấn&​quot;​. <i> Tin tức hàng ngày của Bangor </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 31 tháng 7 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Bangor+Daily+News&​rft.atitle=Cary+Plantation+moves+forward+with+plan+to+dissolve+town&​rft.date=2015-07-31&​rft.aulast=Cyr&​rft.aufirst=Joseph&​rft_id=http%3A%2F%2Fbangordailynews.com%2F2015%2F07%2F31%2Fnews%2Faroostook%2Fcary-plantation-moves-forward-with-plan-to-dissolve-town%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Bidgood-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Bidgood, Jess (ngày 16 tháng 1 năm 2016). &​quot;​Ở Maine, Kiểm soát địa phương là một thị trấn ít người sang trọng có thể chi trả được&​quot;​. <i> Thời báo New York </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 18 tháng 1 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=In+Maine%2C+Local+Control+Is+a+Luxury+Fewer+Towns+Can+Afford&​rft.date=2016-01-16&​rft.aulast=Bidgood&​rft.aufirst=Jess&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2016%2F01%2F17%2Fus%2Fin-maine-local-control-is-a-luxury-fewer-towns-can-afford.html%3Femc%3Deta1%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Higgins-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Higgins, AJ. &​quot;​Các quan chức sợ hiệu ứng của domino khi các thị trấn của quận Aroostook cố gắng tổ chức lại&​quot;​. Mạng lưới phát thanh công cộng Maine <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 13 tháng 3 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Officials+Fear+Domino+Effect+as+Aroostook+County+Towns+Try+to+Deorganize&​rft.aulast=Higgins&​rft.aufirst=AJ&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.mpbn.net%2Fpost%2Fofficials-fear-domino-effect-aroostook-county-towns-try-deorganize&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2014-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2014&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 22 tháng 4 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACary+Plantation%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​   <​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 45 ° 59′43 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 67 ° 51′43 W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 45.99528 ° N 67.86194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 45.99528; -67,86194 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span> ​ </​p> ​ <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1283 ​ Cached time: 20181205165145 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.264 seconds ​ Real time usage: 0.338 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1257/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 50943/​2097152 bytes  Template argument size: 5065/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 9/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 19147/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.134/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 4.66 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 279.491 1 -total ​  ​46.77% 130.710 1 Template:​Reflist ​  ​33.54% 93.754 4 Template:​Cite_web ​  ​16.75% 46.803 1 Template:​US_Census_population ​  ​15.62% 43.654 1 Template:​Convert ​  9.99% 27.932 1 Template:​Coord ​  8.35% 23.344 13 Template:​Rnd ​  7.47% 20.873 1 Template:​Aroostook_County,​_Maine ​  6.35% 17.739 1 Template:​US_county_navigation_box ​  5.87% 16.395 3 Template:​Cite_news ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​115873-0!canonical and timestamp 20181205165153 and revision id 872173594 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Ba mẫu tủ quần áo đa năng, tiện ích cho phòng ngủ 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Cuộc sống hiện đại con người càng ưa chuộng sử dụng những vật dụng đa năng hơn trong đó không thể không nhắc đến tủ quần áo- vật dụng thiết yếu để bài trí trong nội thất phòng ngủ mỗi gia đình Việt.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​alignnone wp-image-258 size-full"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ba-mau-tu-quan-ao-da-nang-tien-ich-cho-phong-ngu-1.jpg"​ alt="​ba-mau-tu-quan-ao-da-nang-tien-ich-cho-phong-ngu-1"​ width="​800"​ height="​600"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Tủ quần áo kết hợp kệ ti vi</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Với sự phát triển của ngành sản xuất, gia công đồ gỗ ngày càng có nhiều mẫu mã, kiểu dáng tủ quần áo mới ra đời. Bên cạnh những mẫu tủ quần áo truyền thống chỉ có một chức năng duy nhất là chứa đựng, cất giữ, bảo quản quần áo và các phụ kiện thời trang thì những chiếc tủ quần áo có thiết kế đa năng ra đời đã làm cho không gian nội thất phòng ngủ trở nên độc đáo và tiện nghi hơn rất nhiều. Hãy cùng bài viết của chúng tôi dưới đây điểm tên những mẫu <​strong>​tủ gỗ quần áo</​strong>​ đa năng được yêu thích nhất hiện nay:</​p> ​ <ul style="​text-align:​ justify"> ​   <​li><​strong>​Tủ quần áo thay thế vách ngăn</​strong></​li> ​ </​ul> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Tủ quần áo thay thế vách ngăn là một ý tưởng đầy sáng tạo, nó giống như một bức tường di động bà bạn có thể tùy ý di chuyển khắp mọi vị trí trong nhà nếu muốn thiết lập lại bố cục cho tươi mới hơn mà không cần tốn tiền thay tủ quần áo mới, là một giải pháp tiết kiệm chi phí tối đa.</​p> ​ <ul style="​text-align:​ justify"> ​   <​li><​strong>​Tủ quần áo kết hợp kệ để đi vi và kệ mở</​strong></​li> ​ </​ul> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Tủ quần áo kết hợp kệ để ti vi và kệ mở giúp cho bạn ngoài việc chứa đựng, cất giữ bảo quản quần áo còn có thể để được nhiều vật dụng khác như sách vở, rượu, đồ trang trí… làm cho không gian phòng ngủ thêm sống động hơn, hạn chế những vật dụng nội thất không thiết yếu, tiết kiệm diện tích mang đến cho bạn một không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, rộng rãi nhất có thể.</​p> ​ <ul style="​text-align:​ justify"> ​   <​li><​strong>​Tủ quần áo kết hợp bàn trang điểm</​strong></​li> ​ </​ul> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Tủ quần áo kết hợp <​strong>​bàn trang điểm</​strong>​ được coi là một sự lựa chọn thông minh cho những không gian phòng ngủ nhỏ hẹp bởi đây đều là hai vật dụng nội thất thiết yếu không thể thiếu trong phòng ngủ vì vậy lựa chọn thiết kế tủ quần áo như thế này sẽ giúp tận dụng được những khoảng trống, mở tra không gian phòng ngủ rộng rãi hơn, thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày mà không gây bí bách. Khó chịu.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​alignnone wp-image-257 size-full"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ba-mau-tu-quan-ao-da-nang-tien-ich-cho-phong-ngu-2.jpg"​ alt="​ba-mau-tu-quan-ao-da-nang-tien-ich-cho-phong-ngu-2"​ width="​660"​ height="​660"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Tủ quần áo kết hợp bàn trang điểm</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Đừng bao giờ đặt giới hạn cho những mong muốn của bản thân và hãy cố gắng sáng tạo ra những điều mới mẻ để đem đến cho không gian phòng ngủ ngôi nhà bạn sự độc đáo, cuốn hút. Và một trong những cách đơn giản nhất là lựa chọn những mẫu <​strong>​tủ quần áo đẹp</​strong>,​ đa năng, giàu tiết ích với thiết kế lạ, ấn tượng mà chúng tôi đã nêu trên.</​p>​ 
 +Ba mẫu tủ quần áo đa năng, tiện ích cho phòng ngủ </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef3828.txt · Last modified: 2018/12/18 08:55 (external edit)