User Tools

Site Tools


laef3824

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3824 [2018/12/18 07:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Émile Benveniste </b> (<​small>​ Tiếng Pháp: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[bɛ̃venist]</​span>;​ 27 tháng 5 năm 1902 - 3 tháng 10 năm 1976) là một nhà ngôn ngữ học và ký hiệu học người Pháp. Ông nổi tiếng với công trình nghiên cứu về các ngôn ngữ Ấn-Âu và cải cách quan trọng của ông đối với mô hình ngôn ngữ được thành lập bởi Ferdinand de Saussure. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Biography">​ Tiểu sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Benveniste sinh ra ở Aleppo, Aleppo Vilayet, Ottoman Syria trong một gia đình Sephardi. Cha của anh ta đã gửi anh ta đến Brussilles để thực hiện các nghiên cứu về bệnh dại, nhưng khả năng đặc biệt của anh ta được ghi nhận bởi Sylvain Lévi, người đã giới thiệu anh ta với Antoine Meillet. ​ </​p><​p>​ Ban đầu học theo Meillet, cựu sinh viên của Saussure, tại Sorbonne, ông bắt đầu giảng dạy tại École Pratique des Hautes Études và được bầu vào Collège de France một thập kỷ sau đó vào năm 1937 với tư cách là giáo sư ngôn ngữ học. Đến lúc này, anh đã bắt đầu cuộc điều tra về tình trạng của những cái tên trong lịch sử các hình thức ngôn ngữ Ấn-Âu. Ông giữ ghế tại Collège de France cho đến năm 1969 khi ông nghỉ hưu vì sức khỏe giảm sút, sau khi ông bị đột quỵ khiến ông bị rệp. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tuy nhiên, ông giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Nghiên cứu Bán quốc tế từ năm 1969 đến Năm 1972.  </​p><​p>​ Benveniste qua đời tại Paris, hưởng thọ 74 tuổi. ​ </​p> ​   <p> Khi bắt đầu sự nghiệp, công việc chuyên môn và kỹ thuật cao của ông đã giới hạn ảnh hưởng của ông trong một nhóm học giả nhỏ. Vào cuối những năm ba mươi, ông đã làm dấy lên một số tranh cãi vì đã thách thức khái niệm Saussurian có ảnh hưởng của dấu hiệu, tạo ra sự phân biệt nhị phân giữa hình dạng âm vị của bất kỳ từ nào được đưa ra (<i> </i>) và ý tưởng liên quan đến nó (<i> ] biểu thị </​i>​). Saussure lập luận rằng mối quan hệ giữa hai người là tâm lý, và hoàn toàn độc đoán. Benveniste đã thách thức mô hình này trong <i> Nature du Signe linguistique </i>. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Xuất bản văn bản hoành tráng của ông, <i> Problèmes de linguistique Các vấn đề trong Ngôn ngữ học nói chung </​i>​sẽ nâng vị trí của anh ta lên sự công nhận rộng hơn nhiều. Hai tập của tác phẩm này lần lượt xuất hiện vào năm 1966 và 1974. Cuốn sách thể hiện không chỉ sự chặt chẽ về mặt khoa học mà còn là một phong cách sáng suốt mà giáo dân có thể tiếp cận, bao gồm nhiều tác phẩm khác nhau được loại bỏ từ khoảng thời gian hơn hai mươi lăm năm. Trong Chương 5, <i> Giao tiếp động vật và ngôn ngữ con người </​i>​Benveniste đã bác bỏ các diễn giải ngôn ngữ học hành vi của nhà nghiên cứu bằng cách chứng minh rằng lời nói của con người, không giống như ngôn ngữ của ong và các động vật khác, không thể được giảm xuống thành hệ thống phản ứng kích thích. ​ </​p><​p>​ Cực của bạn là một sự phát triển quan trọng khác được khám phá trong văn bản. Người thứ ba hành động trong các điều kiện khả năng của sự phân cực này giữa người thứ nhất và người thứ hai. Tường thuật và mô tả minh họa điều này.  </​p> ​ <​dl><​dd>​ &​quot;<​i>​ Tôi </i> biểu thị&​quot;​ người đang nói ra ví dụ hiện tại của bài diễn văn có chứa <i> I </i>. &​quot;​Trường hợp này là duy nhất theo định nghĩa và chỉ có giá trị trong tính duy nhất của nó ... <i> Tôi </i> chỉ có thể được xác định bằng ví dụ của bài diễn văn có chứa nó và bằng cách đó. &​quot;</​dd></​dl><​p><​i>​ Mặt khác, bạn </​i>​được định nghĩa theo cách này:  </​p> ​ <​dl><​dd>​ &​quot;​bằng cách giới thiệu tình huống của&​quot;​ địa chỉ &quot;, chúng tôi có được một định nghĩa đối xứng cho <i> bạn </i> là&​quot;​ cá nhân được nói đến trong trường hợp hiện tại của bài diễn văn có chứa ví dụ ngôn ngữ của <i> bạn </i> . &​quot;​Những định nghĩa này đề cập đến <i> Tôi </i> và <i> bạn </i> là một danh mục ngôn ngữ và có liên quan đến vị trí của chúng trong ngôn ngữ.&​quot;​ - từ <i> Các vấn đề về ngôn ngữ học chung </​i></​dd></​dl><​p>​ Một khái niệm quan trọng trong công việc của Benveniste là sự khác biệt giữa <i> énoncé </i> và <i> énonciation </​i>​phát triển từ nghiên cứu của ông. <i> énoncé </i> là tuyên bố độc lập với bối cảnh, trong khi <i> énonciation </i> là hành động nêu rõ như gắn liền với bối cảnh. Về bản chất, sự khác biệt này đã khiến Benveniste cảm thấy chính ngôn ngữ là một &​quot;​trường hợp diễn ngôn&​quot;,​ tức là, về cơ bản là diễn ngôn. Diễn ngôn này, đến lượt nó, việc sử dụng thực tế, rất ban hành, của ngôn ngữ. ​ </​p><​p>​ Một trong những người sáng lập chủ nghĩa cấu trúc, Roland Barthes, đã tham dự các hội thảo của Benveniste tại École Pratique. Pierre Bourdieu là công cụ xuất bản tác phẩm lớn khác của Benveniste, <i> Vocabulaire des Instutions Indo-Européennes </i> trong sê-ri <i> Le Sens Commun </i> tại nhà xuất bản cấp tiến Les Éditions de Minuit (1969). Tiêu đề này gây hiểu nhầm: nó không phải là một từ vựng của người Hồi giáo, mà là một phân tích toàn diện và so sánh các hành vi và thể chế xã hội quan trọng trên các nền văn hóa Đức, nói chuyện lãng mạn, Greco-Roman và Ấn Độ, sử dụng các từ (<i> vocables </i>) biểu thị chúng là điểm vào. Nó sử dụng triết học, nhân chủng học, hiện tượng học và xã hội học. Một số nhà triết học Pháp đương đại (ví dụ: Barbara Cassin, Nicole Loraux, Philippe-Joseph Salazar, François Jullien, Marc Crépon) thường nhắc đến Benveniste <i> Vocalabul </i> và được truyền cảm hứng bởi phương pháp của ông và sự khác biệt giữa ông. ý nghĩa (<i> biểu thị </i>) và những gì được đề cập đến (<i> désignation </​i>​). Tác phẩm nổi tiếng của Jacques Derrida về &​quot;​lòng hiếu khách, kẻ khác, kẻ thù&​quot;​ <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ là một &​quot;​bóng bẩy&​quot;​ rõ ràng về nghiên cứu đột phá của Benveniste về sự thù địch / thù địch / lòng hiếu khách trong <i> Từ vựng </i>. sang tiếng Anh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Selected_works">​ Tác phẩm được chọn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li><​i>​ Hittite et indo-européen:​ études so sánh </​i></​li> ​ <​li><​i>​ xã hội </​i></​li> ​ <​li><​i>​ Les infinitifs avestiques </​i></​li> ​ <​li><​i>​ Langue, Discours, société </​i></​li> ​ <​li><​i>​ Origines de la form des noms en indo-européen </​i></​li> ​ <​li><​i>​ Tôn giáo Ba Tư, theo văn bản chính của Hy Lạp </​i></​li> ​ <​li><​i>​ ] Le Vocabulaire des tổ chức indo-européennes </​i></​li> ​ <​li><​i>​ Chữ khắc de bactriane phụ </​i></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Calvert Watkins, &#39; la grammaire soée, &#​39;​trong <i> E. Benveniste aujourd&#​39;​hui,​ </i> Actes du Colloque International du C.N.R.S. Chuyến tham quan Đại học François Rabelais, 28 - 30 tháng 9 năm 1983 Tập. 2 Nhà xuất bản Peeters, 1984 tr.3-11 p.3- </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Emile Benveniste, &#​39;​Nature du Signe linguistique,&#​39;​ trong <i> Acta linguistica </i> 1939, 1 pp.23. 19659037] ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Jacques Derrida, <i> De l&#​39;​hospitalité,​ </i> (avec Anne Dufourmantelle),​ Calmann-Lévy,​ 1997 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ E. Benveniste, <i> le vocabulaire des tổ chức indo-européennes,​ </i> Les Editions de Minuit vol.1, 1969 tr.87-101. </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​ul><​li>​ Gérard Dessons, <i> Émile Benveniste: ]Trong báo chí, 2006. <span class="​languageicon">​ (bằng tiếng Pháp) </​span></​li></​ul> ​   <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1332 ​ Cached time: 20181211180516 ​ Cache expiry: 86400  Dynamic content: true  CPU time usage: 0.372 seconds ​ Real time usage: 0.479 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1756/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 17741/​2097152 bytes  Template argument size: 1433/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 16/40  Expensive parser function count: 11/​500 ​ Unstrip recursion depth: 0/20  Unstrip post‐expand size: 4719/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.216/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 9.7 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 438.272 1 -total ​  ​34.96% 153.203 1 Template:​Fr_icon ​  ​34.51% 151.269 1 Template:​Link_language ​  ​24.93% 109.269 1 Template:​Infobox_person ​  ​17.94% 78.615 1 Template:​Infobox ​  ​12.68% 55.576 2 Template:​ISBN ​  ​12.66% 55.464 1 Template:​Refimprove ​  ​11.38% 49.874 1 Template:​Authority_control ​  ​10.26% 44.980 5 Template:​Br_separated_entries ​  8.56% 37.503 1 Template:​Ambox ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​797371-0!canonical and timestamp 20181211180516 and revision id 864172796 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Thiết kế nội thất chung cư Times City, căn hộ T1.08 nhà chị Hồng 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mặt bằng bản <​strong>​thiết kế nội thất chung cư</​strong>​ của các KTS của Vietnamarch đưa ra cho căn hộ nhà chị Hồng gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn và 2 phòng ngủ. Cũng như cách thiết kế của những căn hộ chung cư khác phòng khách và phòng ăn thông nhau tiết kiệm không gian, diện tích giúp căn phòng trông thoáng mát và rộng.</​span></​p><​p><​img data-attachment-id="​4173"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong01-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong011.jpg"​ data-orig-size="​850,​654"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong011-300x231.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong011.jpg"​ class="​wp-image-4173 size-full aligncenter"​ title="​Phương án thiết kế nội thất căn hộ T1.08 chung cư Times City nhà chị Hồng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong011.jpg"​ alt="​Phương án thiết kế nội thất căn hộ T1.08 chung cư Times City nhà chị Hồng"​ width="​850"​ height="​654"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong011.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong011-300x231.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phương án thiết kế nội thất căn hộ T1.08 chung cư Times City nhà chị Hồng</​span></​p><​h2><​span id="​2_Noi_that_phong_khach_sang_trong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​2. Nội thất phòng khách sang trọng.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian của phòng khách và phòng ăn được thông liền với nhau tiết kiệm diện tích, tạo không gian thoáng mát cho căn hộ. Tông màu chủ đạo của căn phòng là vàng nhạt với ánh đèn chùm cùng tông làm nổi bật và tạo cảm giác ấm cúng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4174"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1.jpg"​ data-orig-size="​850,​510"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02 (1)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1-300x180.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4174 size-full"​ title="​Nội thất phòng khách nhà chị Hồng - chung cư times city" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1.jpg"​ alt="​Nội thất phòng khách nhà chị Hồng - chung cư times city" width="​850"​ height="​510"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong02-1-300x180.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một góc của phòng khách không gian không quá rộng nhưng vẫn nổi bật lên được sự hiện đại và tiện nghi với bộ sofa nỉ màu trắng. Chậu hoa đủ các màu làm nổi bật cả căn phòng màu trắng mang lại cảm giác thoải mái cho chủ nhà.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4176"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04.jpg"​ data-orig-size="​850,​510"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Thiết kế nội thất Times City, căn hộ nhà chị Hồng&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04-300x180.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4176 size-full"​ title="​Phòng khách sang trọng và nổi bật - Thiết kế nội thất chung cư Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04.jpg"​ alt="​Phòng khách sang trọng và nổi bật - Thiết kế nội thất chung cư Times City" width="​850"​ height="​510"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong04-300x180.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng khách sang trọng và nổi bật – Thiết kế nội thất chung cư Times City</​span></​p><​h2><​span id="​3_Phong_bep_don_gian_am_cung"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​3. Phòng bếp đơn giản ấm cúng.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bộ bàn ghế ăn 6 người màu trắng làm nổi bật cả căn phòng bếp và được kê sát với phòng khách. Tuy diện tích không gian nhỏ hẹp nhưng các KTS của Vietnamarch đã rất tinh tế trong việc ngăn chia phòng khách với phòng ăn tạo không gian thoáng mát, dễ chịu.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4177"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05.jpg"​ data-orig-size="​850,​510"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05-300x180.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4177 size-full"​ title="​Nội thất phòng bếp hiện đại tiện nghi - Thiết kế nội thất chung cư Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05.jpg"​ alt="​Nội thất phòng bếp hiện đại tiện nghi - Thiết kế nội thất chung cư Times City" width="​850"​ height="​510"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong05-300x180.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất phòng bếp hiện đại tiện nghi – Thiet ke noi that chung cu Times City</​span></​p><​h2><​span id="​31_Phong_ngu_lon_1"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​3.1. Phòng ngủ lớn 1.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ bố mẹ ấm cúng với tông màu trầm, tuy có diện tích hạn chế nhưng vẫn được thiết kế đầy đủ từ tủ kệ đầu giường, tủ quần áo cho đến bàn trang điểm và một góc dành cho bộ bàn ghế nhỏ nghỉ ngơi, đọc sách báo.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4179"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07.jpg"​ data-orig-size="​850,​510"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07-300x180.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4179 size-full"​ title="​Phòng ngủ của bố mẹ với tông màu trầm ấm áp - Nội thất chung cư Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07.jpg"​ alt="​Phòng ngủ của bố mẹ với tông màu trầm ấm áp - Nội thất chung cư Times City" width="​850"​ height="​510"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong07-300x180.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ của bố mẹ với tông màu trầm ấm áp – Nội thất chung cư Times City</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tủ để quần áo được thiết kế cách điệu để có thể bố trí một chiếc tivi bên trong tiết kiệm được không gian phòng. Tủ để đồ màu vàng nhạt cùng tông màu của căn phòng tạo cảm thoáng, rộng rãi.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4172"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​noi-that-phong-ngu03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu03.jpg"​ data-orig-size="​850,​510"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​noi-that-phong-ngu03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu03-300x180.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4172 size-full"​ title="​Tủ quần áo được thiết kế cách điệu, lạ mắt - Thiết kế nội thất chung cư Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu03.jpg"​ alt="​Tủ quần áo được thiết kế cách điệu, lạ mắt - Thiết kế nội thất chung cư Times City" width="​850"​ height="​510"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu03.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu03-300x180.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tủ quần áo được thiết kế cách điệu, lạ mắt – Thiết kế nội thất chung cư Times City</​span></​p><​h2><​span id="​32_Phong_ngu_lon_2"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3.2. Phòng ngủ lớn 2.</​span></​strong></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ người lớn dành cho ông bà, hay các vị khách tới chơi nhà được thiết kế đơn giản với tông màu xám tạo cảm giác ấm áp, thân thiện, dễ hòa nhập.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4178"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06.jpg"​ data-orig-size="​850,​510"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06-300x180.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4178 size-full"​ title="​Phòng ngủ thứ 2 đơn giản mà ấm cúng" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06.jpg"​ alt="​Phòng ngủ thứ 2 đơn giản mà ấm cúng" width="​850"​ height="​510"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​thiet-ke-noi-that-time-city-can-ho-nha-chi-hong06-300x180.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​h2><​span id="​33_Phong_ngu_danh_cho_con"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​3.3. Phòng ngủ dành cho con.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ con cái được thiết kế với nhiều màu sắc, ngộ nghĩnh với đầy đủ các đồ nội thất được thiết kế cách điệu, sáng tạo. Màu xanh và trắng là hai màu chủ đạo, là màu rất hợp với trẻ con mà xanh của hy vọng và trắng tinh khôi.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4170"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​noi-that-phong-ngu01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu01.jpg"​ data-orig-size="​850,​646"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​noi-that-phong-ngu01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu01-300x228.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4170 size-full"​ title="​Phòng ngủ của các con được trang trí đáng yêu, dễ thương - Mẫu nội thất chung cư Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu01.jpg"​ alt="​Phòng ngủ của các con được trang trí đáng yêu, dễ thương - Mẫu nội thất chung cư Times City" width="​850"​ height="​646"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu01.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu01-300x228.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Phòng ngủ của các con được trang trí đáng yêu, dễ thương – Mẫu nội thất chung cư Times City</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ của trẻ nhỏ được thiết kế cách điệu sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ những công năng, của một phòng: nơi để nghỉ ngơi, học tập và góc vui chơi của bé.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​4171"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t1-08-nha-chi-hong/​noi-that-phong-ngu02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu02.jpg"​ data-orig-size="​850,​638"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​noi-that-phong-ngu02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu02-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-4171 size-full"​ title="​Góc học tập đơn giản nhưng nổi bật với tông màu trắng xanh - Noi that chung cu Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu02.jpg"​ alt="​Góc học tập đơn giản nhưng nổi bật với tông màu trắng xanh - Noi that chung cu Times City" width="​850"​ height="​638"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu02.jpg 850w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​noi-that-phong-ngu02-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 850px) 100vw, 850px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Góc học tập đơn giản nhưng nổi bật với tông màu trắng xanh – Noi that chung cu Times City</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Phòng tư vấn, thiết kế kiến trúc – nội thất Vietnamarch – Hotline:<​span style="​color:​ #​ff0000;">​ 0918.248.297</​span></​strong></​span></​h3></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế nội thất chung cư Times City, căn hộ T1.08 nhà chị Hồng
laef3824.txt · Last modified: 2018/12/18 07:26 (external edit)