User Tools

Site Tools


laef3823

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3823 [2018/12/18 07:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td> ​ <td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ âm thanh </​b></​i>​ hoặc <​i><​b>​ Âm thanh </​b></​i>​ trong Wiktionary, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Âm thanh </b> là một sóng cơ học có thể nghe được qua vật chất hoặc nhận thức về các sóng đó não.  </​p><​p><​b>​ Âm thanh </b> cũng có thể tham khảo: ​ </​p> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span id="​Arts.2C_entertainment.2C_and_media"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Arts,​_entertainment,​_and_media">​ Nghệ thuật, giải trí và phương tiện truyền thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Literature">​ Văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket"><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ &​quot;​Âm thanh&​quot;​ (truyện ngắn), truyện ngắn của Vladimir Nabokov </​li> ​ <​li><​i>​ Klänge (bản dịch tiếng Anh: </i> Âm thanh <i>), một cuốn sách năm 1912 của nghệ sĩ biểu cảm người Nga Wassily Kandinsky </​i></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Music">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Groups">​ Các nhóm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Albums">​ Album </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses_in_music">​ Các cách sử dụng khác trong âm nhạc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​ul><​li>​ &​quot;​Âm thanh&​quot;​ (bài hát), một đĩa đơn năm 1991 của ban nhạc rock Anh James [19659027] Soundtrack, âm thanh được ghi lại đi kèm với một phương tiện trực quan như hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình hoặc trò chơi video </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Television">​ Truyền hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span id="​Other_uses_in_arts.2C_entertainment.2C_and_media"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses_in_arts,​_entertainment,​_and_media">​ Sử dụng khác trong nghệ thuật, giải trí và phương tiện truyền thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [1 9659032] Memphis Âm thanh, một đội bóng rổ không còn tồn tại của Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ </​li> ​ <li> Âm thanh Columbia, một đội bóng chày nhỏ của Liên đoàn Bờ biển Thái Bình Dương </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​ Các cách sử dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Âm thanh (dụng cụ y tế), một công cụ để thăm dò và làm giãn các đoạn trong cơ thể </​li> ​ <li> Âm thanh (hải lý), một động từ có nghĩa là đọc các chất lỏng sâu trong một chiếc xe tăng hoặc xung quanh một con tàu </​li> ​ <li> Âm thanh (đồ chơi tình dục), một Đồ chơi tình dục được thiết kế để đưa vào qua niệu đạo của dương vật để đạt khoái cảm tình dục </​li> ​ <li> Âm thanh, hành động lặn của một con cá voi </​li> ​ <li> Âm thanh, một thuật ngữ hợp lý có nghĩa là một cuộc tranh luận là hợp lệ và tiền đề của nó là đúng </​li> ​ <li> âm thanh hoặc điện thoại, một phân đoạn lời nói được phân tích dưới mức âm vị </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1245 ​ Cached time: 20181208172627 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.096 seconds ​ Real time usage: 0.153 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1331/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 5570/​2097152 bytes  Template argument size: 1147/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 15/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 0/20  Unstrip post‐expand size: 379/5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 943 KB/50 MB  --><​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 122.058 1 -total ​  ​68.56% 83.683 1 Template:​Disambiguation ​  ​46.97% 57.332 1 Template:​Dmbox ​  ​23.58% 28.784 1 Template:​Category_handler ​  ​20.53% 25.061 1 Template:​Wiktionary ​  ​18.30% 22.331 1 Template:​Sister_project ​  ​14.97% 18.274 1 Template:​Side_box ​  ​14.20% 17.331 1 Template:​Main_other ​  ​11.69% 14.272 2 Template:​Title_disambig_text ​  ​10.68% 13.035 1 Template:​TOC_right ​ --><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​770305-0!canonical and timestamp 20181208172627 and revision id 865153031 ​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiện nay bài toàn lớn cho các chủ đầu tư của các khu chung cư, các tòa cao ốc đó là tối ưu được mọi chi phí trong đó một vấn đề lớn luôn cần được giải quyết đó là vấn đề bãi đỗ xe. Theo công văn mới của Bộ xây dựng, về các chỉ tiêu liên quan đến kiến trúc quy hoạch có hướng dẫn cụ thể chỉ tiêu chỗ đỗ xe đối với nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe). Với diện tích đất cần tiết kiệm tối đa mà yêu cầu một bãi đỗ xe đáp ứng được các tiêu chuẩn trên thì có lẽ gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư- cao ốc là một giải pháp tuyệt vời cho lúc này.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;​ Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Học hỏi</​span>​ <span style="​color:​ #​0000ff;">​thiết kế bãi đỗ xe thông minh của người Hàn Quốc</​span></​span></​strong></​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Uu_diem_cua_bai_do_xe_cao_tang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Ưu điểm của bãi đỗ xe cao tầng.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​25425"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu-cao-oc/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01.jpg"​ data-orig-size="​920,​920"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-25425 size-full"​ title="​Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc-01"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01.jpg"​ alt="​Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc-01"​ width="​920"​ height="​920"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu01-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc-01</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bãi đỗ xe cao tầng, gara đỗ xe cao tầng hay còn gọi là <​em><​span style="​color:​ #​0000ff;">​hệ thống bãi đỗ xe thông minh</​span></​em>​ giúp tiết kiệm không gian và chi phí hơn rất nhiều so với các bãi đỗ xe thông thường. Thay vì cần một khoảng diện tích cực lớn cho bãi đỗ vì các tòa chung cư hay cao ốc thường có lượng dân cư lớn, sử dụng gara thông minh sẽ chỉ cần khoảng diện tích chỉ bằng 2/3- 1/2 như thế. Số tầng của gara có thể thay đổi linh hoạt tùy theo số lượng xe và diện tích đất. Một số bãi đỗ xe cao tầng thông minh tại Hà Nội như Bãi đỗ xe tự động phố Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Bãi đỗ xe Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội…. đã được Vietnamarch chúng tôi thiết kế một cách tối ưu nhất và đem lại hiệu quả cực cao.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Ngoài ra, loại gara cao tầng còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí từ chi phí lắp đặt xây dựng cho đến chi phí lao động về sau. Quá trình lắp đặt dễ dàng nhanh chóng nên quá trình tháo dỡ cũng vậy, giúp giảm thiểu tối đa công sức và tiền bạc.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Gian_thep_do_xe_cao_tang_8211_giai_phap_tuyet_voi_cho_cac_toa_chung_cu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Giàn thép đỗ xe cao tầng – giải pháp tuyệt vời cho các tòa chung cư.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Áp dụng <​strong>​bãi đỗ xe cao tầng</​strong>​ cho các tòa chung cư- cao ốc là phương án tối ưu tiết kiệm chi phí, tuy nhiên các nhà đầu tư còn phải đối mặt với việc lựa chọn phương án xây dựng gồm có bãi đỗ xe nổi và bãi đỗ xe ngầm. Mỗi loại đều mang đến ưu điểm riêng.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <​strong>​Với bãi đỗ xe nổi: </​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​25601"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu-cao-oc/​bai-do-xe-thong-minh02-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh02.jpg"​ data-orig-size="​920,​593"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1338388619&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​bai-do-xe-thong-minh02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-25601 size-full"​ title="​bai-do-xe-thong-minh02"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh02.jpg"​ alt="​bai-do-xe-thong-minh02"​ width="​920"​ height="​593"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc-02</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bãi đỗ xe nổi trên mặt bằng có ưu thế là tiết kiệm chi phí cũng như thuận tiện cho xe cộ hơn trong quá trình lắp đặt gara thông minh. Tuy nhiên nó lại chiếm diện tích mặt bằng lớn hơn so với bãi đỗ xe ngầm.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <​strong>​Với bãi đỗ xe ngầm:<​br/></​strong></​span><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các tòa chung cư, cao ốc thường có tầng hầm dành để chứa xe, tuy nhiên nó vẫn không đáp ứng đủ nếu lượng xe ô tô quá lớn, sẽ là tiết kiệm và thông minh hơn nếu bố trí các giàn thép đỗ xe 2-3 tầng trong hầm để có thể chứa được nhiều xe hơn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img data-attachment-id="​25600"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-gara-do-xe-cao-tang-cho-cac-toa-chung-cu-cao-oc/​bai-do-xe-thong-minh01-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh01.jpg"​ data-orig-size="​920,​451"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​bai-do-xe-thong-minh01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-25600 size-full"​ title="​bai-do-xe-thong-minh03"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​bai-do-xe-thong-minh01.jpg"​ alt="​bai-do-xe-thong-minh03"​ width="​920"​ height="​451"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc-03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bãi đỗ xe ngầm ( tầng hầm) có ưu thế lớn nhất đó là tiết kiệm diện tích mặt bằng, không gian rộng rãi thoải mái hơn, chủ yếu được xây dựng ngay dưới các tòa nhà. Tuy nhiên bãi đỗ xe ngầm lại có chi phí cao hơn 1,05- 1,4 lần so với bãi đỗ xe nổi, nhưng tính về lâu dài thì nó mang đến nhiều ưu thế hơn.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Để khai thác tối đa diện tích mặt bằng hiện nay các nhà đầu tư chủ yếu lựa chọn bãi đỗ xe tầng hầm. Theo đó, dựa vào các công trình cũng như kết cấu hệ thống đỗ xe thì bãi đỗ tầng hầm sẽ có sàn khác nhau. Đi kèm với đó cần có các ram dốc hhay thang cho xe lên xuống. Có thể lựa chọn phương án các tầng đỗ xe thông nhau hoặc không tùy vào lựa chọn của chủ đầu tư, tính toán sao cho tối ưu hóa chi phí cũng như mang lại sự thuận tiện nhất cho người sử dụng.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_kegara_do_xe_cao_tang_cho_cac_toa_chung_cu-_cao_oc"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Liên hệ đơn vị thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư- cao ốc.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để được tư vấn lựa chọn giải pháp kỹ thuật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – chuyên tư vấn và thiết kế giàn thép đỗ xe cao tầng, bãi đỗ xe thông minh được áp dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu của thế giới.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Vietnamarch Group.</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Công ty TNHH Vietnamarch.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Công ty CP Tư vấn Đầu tư Kiến Việt.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Địa chỉ: 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Điện thoại: 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0918.248.297.</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Website: vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Email: <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​255</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế gara đỗ xe cao tầng cho các tòa chung cư-cao ốc
laef3823.txt · Last modified: 2018/12/18 07:26 (external edit)