User Tools

Site Tools


home2682

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2682 [2018/12/18 07:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Bodley Head </b> là một nhà xuất bản tiếng Anh, được thành lập vào năm 1887 và tồn tại như một thực thể độc lập cho đến những năm 1970. Tên này đã được sử dụng như một dấu ấn của Sách thiếu nhi của Ngôi nhà ngẫu nhiên từ năm 1987 đến năm 2008 Vào tháng 4 năm 2008, nó đã được hồi sinh dưới dạng dấu ấn phi hư cấu dành cho người lớn trong bộ phận CCV của Random House. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Ban đầu <b> Elkin Mathews và John Lane </​b><​b>​ Bodley Head </b> Lane (1854 Ném1925) và Elkin Mathews (1851 211919), để buôn bán sách cổ ở Luân Đôn. Nó lấy tên từ một bức tượng bán thân của Sir Thomas Bodley, nhà viết tắt của Thư viện Bodleian ở Oxford, phía trên cửa hàng. Lane và Mathews bắt đầu vào năm 1894 để xuất bản các tác phẩm phong cách suy đồi phong cách, bao gồm cả tác phẩm văn học khét tiếng <i> Sách vàng </i>. Cũng đáng chú ý trong số các cuốn sách trước Chiến tranh vĩ đại của Bodley Head là hai bộ: <i> Những nền tảng của Thế kỷ XIX </i> (1910 và các phiên bản sau đó, bán hơn năm mươi nghìn bản) và <i> Immanuel Kant </​i>​cả hai bởi Houston Stewart Chamberlain. ​ </​p><​p>​ Herbert George Jenkins là người quản lý tại công ty trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX, trước khi rời khỏi để thành lập nhà xuất bản của riêng mình vào năm 1912. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Bodley Head trở thành một công ty tư nhân vào năm 1921. Năm 1926, nó được xuất bản <i> Sách về Bodley Head Verse </​i>​một tuyển tập do JB Priestley biên tập. Công ty đã xuất bản một số tác giả nổi tiếng chính thống như Arnold Bennett và Agatha Christie nhưng gặp khó khăn về tài chính. Nó tiếp tục sau năm 1936 được hỗ trợ bởi một tập đoàn của Allen &amp; Unwin, Jonathan Cape và J. M. Dent. Allen Lane, cháu trai của John Lane, người được thừa hưởng quyền kiểm soát, cuối cùng đã rời đi để tìm thấy Penguin Books. ​ </​p><​p>​ Vào những năm 1930, &​quot;​Đầu Bodley&​quot;​ được sử dụng làm tiêu đề sê-ri của Penguin Books. Ví dụ <i> Lịch sử ngắn về thế giới </i> của H. G. Wells xuất hiện trong loạt phim năm 1936.  </​p><​p>​ Công ty được mua lại vào năm 1957 bởi Ansbacher &amp; Co., đứng đầu là Max Reinhardt. Trong giai đoạn này, Bodley Head đã xuất bản tác phẩm của các tác giả như George Bernard Shaw, Graham Greene, Charles Chaplin, William Trevor, Maurice Sendak, Muriel Spark, Alexander Solzhenitsyn,​ Sam Haskins và Alistair Cooke. Max Reinhardt cũng chịu trách nhiệm mở rộng một trong những danh sách sách thiếu nhi xuất sắc trong xuất bản hiện đại. Dấu ấn vẫn còn quan trọng trong những năm 1970 khi nó được đưa vào nhóm Jonathan Cape / Hayo &amp; Windus. Công ty đã được bán cho Random House vào năm 1987, người đã xuất bản sách cho trẻ em dưới tên The Bodley Head cho đến năm 2008.  </​p><​p>​ Tài liệu lưu trữ của The Bodley Head Ltd được lưu giữ tại Đại học Reading. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Relaunch">​ Relaunch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Dấu ấn của Bodley Head được in lại bởi Random House vào tháng Tư Năm 2008, hai cuốn sách chính của nó được tuyên bố là sách học bổng về cả nhân văn và khoa học, và những cuốn sách mà đóng góp cho môi trường văn hóa và trí tuệ của thời đại chúng ta. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Bibliography">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1263 ​ Cached time: 20181209221939 ​ Cache expiry: 86400  Dynamic content: true  CPU time usage: 0.292 seconds ​ Real time usage: 0.400 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1308/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 54200/​2097152 bytes  Template argument size: 1299/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 12/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 11070/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.103/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 3.39 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 320.880 1 -total ​  ​22.52% 72.270 1 Template:​Reflist ​  ​19.55% 62.727 1 Template:​Infobox_publisher ​  ​19.40% 62.238 1 Template:​Refimprove ​  ​18.54% 59.479 2 Template:​ISBN ​  ​15.83% 50.793 1 Template:​Infobox ​  ​15.29% 49.073 1 Template:​Cite_news ​  ​11.36% 36.456 1 Template:​Ambox ​  ​11.16% 35.798 2 Template:​Catalog_lookup_link ​  9.48% 30.411 4 Template:​Navbox ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​800124-0!canonical and timestamp 20181209221938 and revision id 868693022 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Lí giải nguyên nhân trần thạch cao hay bị võng và sập 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>​Trần thạch cao</​strong></​span>​ hiện đang rất phát triển trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại. Tuy nhiên không phải đội thi công nào cũng đều đạt được chất lượng tốt dẫn đến một số công trình trần thạch cao bị võng hoặc xập xệ gây mất thẩm mỹ và thiếu an toàn. Hôm nay, đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp bạn lí giải nguyên nhân vì sao trần thạch cao bị võng hoặc sập.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Xem thêm: </​strong></​span><​span style="​color:​ #ff0000; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Cách chọn trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp khu chung cư căn hộ Royal City. / </​strong></​span><​span style="​color:​ #ff0000; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thiết kế thi công trần thạch cao phòng ngủ cho gia đình anh Hùng ở Nam Định.</​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Tai_sao_tran_thach_cao_lai_bi_vong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1,​ Tại sao trần thạch cao lại bị võng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Trần thạch cao</​strong>​ bị võng do sử dụng những nguyên liệu không đạt chất lượng, không đúng chủng loại. Nếu <span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>​mẫu</​strong>​ <​strong>​trần thạch cao phòng ngủ</​strong></​span>​ sử dụng những nguyên liệu không đáp ứng được nhu cầu của công trình sẽ dễ dẫn tới hiện tượng trần thạch cao bị võng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Việc đặt khung trần không đúng chiều tấm thạch cao cũng là nguyên nhân gây võng trần thạch cao cho phòng ngủ.</​span></​p><​div id="​attachment_15253"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15253"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​li-giai-nguyen-nhan-tran-thach-cao-phong-ngu-bi-vong-va-sap-gay-nguy-hiem/​tran-thach-cao-dep007-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0072.jpg"​ data-orig-size="​920,​518"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep007"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0072.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0072.jpg"​ class="​wp-image-15253 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0072.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ width="​920"​ height="​518"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khắc phục sự cố võng trần thạch cao cho phòng ngủ 01.</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các tấm trần thạch cao nếu không được sử dụng đúng mục đích cũng sẽ làm võng trần thạch cao. Ví dụ như các tấm thạch cao chống ấm nếu sử dụng cho phòng ngủ là hoàn toàn không thích hợp nên nếu gặp thời tiết nắng nóng dễ gây hiện tượng võng trần thạch cao.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Nguyen_nhan_da_den_sap_tran_thach_cao_cho_phong_ngu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2,​ Nguyên nhân dẫ đến sập trần thạch cao cho phòng ngủ.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sập trần thạch cao có thể do việc sử dụng các phụ kiện không phù hợp với tấm <​strong>​trần thạch cao phòng ngủ</​strong>,​ do các vật dụng trang trí như đèn chùm….quá tải sẽ dẫn tới hiện tượng sập trần.</​span></​p><​div id="​attachment_15256"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15256"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​li-giai-nguyen-nhan-tran-thach-cao-phong-ngu-bi-vong-va-sap-gay-nguy-hiem/​tran-thach-cao-dep008/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep008"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008.jpg"​ class="​wp-image-15256 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep008-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sự cố sập trần thạch cao cho phòng ngủ 02.</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Do khoảng cách ti treo và khung xương không tạo được độ bám nên không thể chịu nổi sức nặng của <​strong>​trần thạch cao</​strong>​ dẫn tới sập trần thạch cao cho phòng ngủ.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Bien_phap_chong_sap_tran_thach_cao_cho_phong_ngu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3,​ Biện pháp chống sập trần thạch cao cho phòng ngủ.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để có được hệ thống <​strong>​trần thạch cao phòng ngủ</​strong>​ đạt chất lượng cao, không bị võng hoặc sập trần, bạn nên lựa chọn nhà thầu thi công công trình uy tín, chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao với công việc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Quy trình thi công trần thạch cao phải tuân thủ quy chuẩn kĩ thuật của nhà sản xuất, đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ cho trần phòng ngủ. Hệ khung xương <span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>​mẫu trần thạch cao</​strong></​span>​ tuy nhẹ nhưng phải đủ độ chắc chắn và khả năng chịu lực cao.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ngay từ khi bắt đầu thi công hãy lựa chọn nguyên vật liệu thật kĩ càng, cẩn thận, đảm bảo những yêu cầu về chất lượng bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tấm<​strong>​ trần thạch cao</​strong>​ và khung xương không đảm bảo an toàn chất lượng nên dễ gây hiện tượng võng trần và sập trần thạch cao. Bạn nên chọn những sản phẩm chính hãng, phù hợp với công trình, đồng thời phải có thời gian bảo hành dài và thi công lắp đặt đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Mot_so_mau_tran_thach_cao_cho_phong_ngu_thi_cong_an_toan_va_dep_mat"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4. Một số mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ thi công an toàn và đẹp mắt.</​span></​span></​h2><​div id="​attachment_15262"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15262"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​li-giai-nguyen-nhan-tran-thach-cao-phong-ngu-bi-vong-va-sap-gay-nguy-hiem/​tran-thach-cao-dep001-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0014.jpg"​ data-orig-size="​920,​726"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep001"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0014.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0014.jpg"​ class="​wp-image-15262 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0014.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ width="​920"​ height="​726"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp 03.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_15263"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15263"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​li-giai-nguyen-nhan-tran-thach-cao-phong-ngu-bi-vong-va-sap-gay-nguy-hiem/​tran-thach-cao-dep004-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep004"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044.jpg"​ class="​wp-image-15263 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0044-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp 04.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_15264"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15264"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​li-giai-nguyen-nhan-tran-thach-cao-phong-ngu-bi-vong-va-sap-gay-nguy-hiem/​tran-thach-cao-dep005-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0054.jpg"​ data-orig-size="​920,​504"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep005"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0054.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0054.jpg"​ class="​wp-image-15264 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0054.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ width="​920"​ height="​504"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp 05.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_15265"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​15265"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​li-giai-nguyen-nhan-tran-thach-cao-phong-ngu-bi-vong-va-sap-gay-nguy-hiem/​tran-thach-cao-dep006-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep006"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062.jpg"​ class="​wp-image-15265 size-full"​ title="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062.jpg"​ alt="​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp."​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep0062-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu trần thạch cao cho phòng ngủ đẹp 06.</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5_Lien_he_voi_don_vi_thiet_ke_thi_cong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​5. Liên hệ với đơn vị thiết kế thi công.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch chuyên thiết kế và thi công trần thạch cao đến các tỉnh thành trên toàn quốc gồm:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế và thi công trần thạch cao Miền Bắc : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế và thi công trần thạch cao miền Trung: Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế và thi công trần thạch cao miền nam: Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để tham khảo chi tiết cụ thể cũng như giải đáp mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:<​strong>​ [email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nhâm Thị Nhung</​span></​p><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​840"​ height="​503"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​Sks-4JoAjxA?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​785</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Lí giải nguyên nhân trần thạch cao hay bị võng và sập
home2682.txt · Last modified: 2018/12/18 07:26 (external edit)