User Tools

Site Tools


home2681

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2681 [2018/12/18 07:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Bodley Head </b> là một nhà xuất bản tiếng Anh, được thành lập vào năm 1887 và tồn tại như một thực thể độc lập cho đến những năm 1970. Tên này đã được sử dụng như một dấu ấn của Sách thiếu nhi của Ngôi nhà ngẫu nhiên từ năm 1987 đến năm 2008 Vào tháng 4 năm 2008, nó đã được hồi sinh dưới dạng dấu ấn phi hư cấu dành cho người lớn trong bộ phận CCV của Random House. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Ban đầu <b> Elkin Mathews và John Lane </​b><​b>​ Bodley Head </b> Lane (1854 Ném1925) và Elkin Mathews (1851 211919), để buôn bán sách cổ ở Luân Đôn. Nó lấy tên từ một bức tượng bán thân của Sir Thomas Bodley, nhà viết tắt của Thư viện Bodleian ở Oxford, phía trên cửa hàng. Lane và Mathews bắt đầu vào năm 1894 để xuất bản các tác phẩm phong cách suy đồi phong cách, bao gồm cả tác phẩm văn học khét tiếng <i> Sách vàng </i>. Cũng đáng chú ý trong số các cuốn sách trước Chiến tranh vĩ đại của Bodley Head là hai bộ: <i> Những nền tảng của Thế kỷ XIX </i> (1910 và các phiên bản sau đó, bán hơn năm mươi nghìn bản) và <i> Immanuel Kant </​i>​cả hai bởi Houston Stewart Chamberlain. ​ </​p><​p>​ Herbert George Jenkins là người quản lý tại công ty trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX, trước khi rời khỏi để thành lập nhà xuất bản của riêng mình vào năm 1912. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Bodley Head trở thành một công ty tư nhân vào năm 1921. Năm 1926, nó được xuất bản <i> Sách về Bodley Head Verse </​i>​một tuyển tập do JB Priestley biên tập. Công ty đã xuất bản một số tác giả nổi tiếng chính thống như Arnold Bennett và Agatha Christie nhưng gặp khó khăn về tài chính. Nó tiếp tục sau năm 1936 được hỗ trợ bởi một tập đoàn của Allen &amp; Unwin, Jonathan Cape và J. M. Dent. Allen Lane, cháu trai của John Lane, người được thừa hưởng quyền kiểm soát, cuối cùng đã rời đi để tìm thấy Penguin Books. ​ </​p><​p>​ Vào những năm 1930, &​quot;​Đầu Bodley&​quot;​ được sử dụng làm tiêu đề sê-ri của Penguin Books. Ví dụ <i> Lịch sử ngắn về thế giới </i> của H. G. Wells xuất hiện trong loạt phim năm 1936.  </​p><​p>​ Công ty được mua lại vào năm 1957 bởi Ansbacher &amp; Co., đứng đầu là Max Reinhardt. Trong giai đoạn này, Bodley Head đã xuất bản tác phẩm của các tác giả như George Bernard Shaw, Graham Greene, Charles Chaplin, William Trevor, Maurice Sendak, Muriel Spark, Alexander Solzhenitsyn,​ Sam Haskins và Alistair Cooke. Max Reinhardt cũng chịu trách nhiệm mở rộng một trong những danh sách sách thiếu nhi xuất sắc trong xuất bản hiện đại. Dấu ấn vẫn còn quan trọng trong những năm 1970 khi nó được đưa vào nhóm Jonathan Cape / Hayo &amp; Windus. Công ty đã được bán cho Random House vào năm 1987, người đã xuất bản sách cho trẻ em dưới tên The Bodley Head cho đến năm 2008.  </​p><​p>​ Tài liệu lưu trữ của The Bodley Head Ltd được lưu giữ tại Đại học Reading. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Relaunch">​ Relaunch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Dấu ấn của Bodley Head được in lại bởi Random House vào tháng Tư Năm 2008, hai cuốn sách chính của nó được tuyên bố là sách học bổng về cả nhân văn và khoa học, và những cuốn sách mà đóng góp cho môi trường văn hóa và trí tuệ của thời đại chúng ta. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Bibliography">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1271 ​ Cached time: 20181207213928 ​ Cache expiry: 86400  Dynamic content: true  CPU time usage: 0.276 seconds ​ Real time usage: 0.389 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1308/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 54200/​2097152 bytes  Template argument size: 1299/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 12/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 11070/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.098/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 3.39 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 328.800 1 -total ​  ​22.16% 72.846 1 Template:​Infobox_publisher ​  ​19.97% 65.659 2 Template:​ISBN ​  ​19.37% 63.697 1 Template:​Reflist ​  ​18.97% 62.378 1 Template:​Refimprove ​  ​18.29% 60.150 1 Template:​Infobox ​  ​13.00% 42.733 1 Template:​Cite_news ​  ​12.90% 42.418 2 Template:​Catalog_lookup_link ​  ​12.25% 40.270 1 Template:​Ambox ​  7.92% 26.036 1 Template:​Official_website ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​800124-0!canonical and timestamp 20181207213928 and revision id 868693022 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Nhà phố 3 tầng hiện đại thiết kế lỗ thông gió và đón ánh nắng độc đáo 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Sự gia tăng dân số và xu hướng đô thị hóa luôn tạo ra áp lực về vấn đề nhà ở và là nguyên nhân chính dẫn tới sự phát triển của xu hướng xây dựng các mẫu nhà phố cao tầng. Các mẫu nhà cao tầng không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu tăng giá trị sử dụng cho diện tích đất ở eo hẹp mà còn có thể thỏa mãn yêu cầu thẩm mỹ, tạo nên phong cách riêng cho gia chủ nếu biết lựa chọn một thiết kế phù hợp. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn 5 mẫu thiết kế nhà phố 3 tầng độc đáo. Tuy với diện tích hẹp nhưng với lối thiết kế thông minh, những mẫu nhà này vẫn tạo ra vẻ đẹp hài hòa, không gian sống thoải mái cho bạn và đặc biệt với thiết kế thông minh giúp tăng khả năng đón gió, đón ánh nắng tự nhiên cho ngôi nhà. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt"><​strong>&​gt;&​gt;​ Xem thêm: Tư vấn thiết kế nhà ống 3 tầng mặt tiền 3 m có chi phí tiết kiệm nhất. </​strong></​span></​p><​h2><​span id="​1_5_mau_nha_pho_3_tang_co_thiet_ke_doc_dao_voi_lo_thong_gio_don_anh_nang"><​span style="​font-size:​ 10pt">​1. 5 mẫu nhà phố 3 tầng có thiết kế độc đáo với lỗ thông gió, đón ánh nắng. </​span></​span></​h2><​div id="​attachment_44128"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​44128"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-mau-nha-pho-3-tang-hien-dai-duoc-thiet-ke-lo-thong-gio-va-don-anh-nang-doc-dao/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01.jpg"​ data-orig-size="​920,​1441"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Mẫu 1: thiết kế thoáng mở với tường “tổ ong”&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01.jpg"​ class="​wp-image-44128 size-full"​ title="​Mẫu 1: thiết kế thoáng mở với tường “tổ ong”"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01.jpg"​ alt="​Mẫu 1: thiết kế thoáng mở với tường “tổ ong”"​ width="​920"​ height="​1441"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao01-768x1203.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Mẫu 1: Thiết kế thoáng mở với bức tường “tổ ong”</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Mẫu nhà với thiết kế tường “tổ ong” tạo nên vô vàn khe thông gió và chiếu sáng giúp ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và lung linh khi về đêm. Không những vậy, dang tường này kết hợp với sơn trắng đơn giản giúp “ăn gian” kích thước, làm ngôi nhà trông có vẻ rộng hơn so với thực tế. Cửa sổ lớn sơn xanh duy nhất hòa cùng sắc trời chính là điểm nhấn cho ngôi nhà tuy đơn giản nhưng không đơn điệu này.</​span></​p><​div id="​attachment_44129"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​44129"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-mau-nha-pho-3-tang-hien-dai-duoc-thiet-ke-lo-thong-gio-va-don-anh-nang-doc-dao/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02.jpg"​ data-orig-size="​920,​1233"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Mẫu 2: sự kết hợp hoàn hảo của gạch hoa gió và ban công xanh&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02.jpg"​ class="​wp-image-44129 size-full"​ title="​Mẫu 2: sự kết hợp hoàn hảo của gạch hoa gió và ban công xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02.jpg"​ alt="​Mẫu 2: sự kết hợp hoàn hảo của gạch hoa gió và ban công xanh" width="​920"​ height="​1233"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao02-768x1029.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Mẫu 2: Sự kết hợp hoàn hảo của gạch hoa gió và ban công xanh</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Gam màu trang trí sơn trắng và nâu là cách kết hợp hoàn hảo mang lại cho căn nhà vẻ đẹp hiện đại và ấm cúng. Những khung dọc sát trần giúp căn nhà thoáng khí và đón ánh sáng tự nhiên. Sự kết hợp của gạch hoa gió và ban công trồng cỏ xanh thể hiện sự tinh tế trong <​strong>​thiết kế nhà phố</​strong>​ này đem lại vẻ đẹp dịu dàng mát mẻ cho ngôi nhà.</​span></​p><​div id="​attachment_44130"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​44130"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-mau-nha-pho-3-tang-hien-dai-duoc-thiet-ke-lo-thong-gio-va-don-anh-nang-doc-dao/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03.jpg"​ data-orig-size="​920,​1314"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Mẫu 3: Sự kết hợp của tường kính và tường hoa gió&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03.jpg"​ class="​wp-image-44130 size-full"​ title="​Mẫu 3: Sự kết hợp của tường kính và tường hoa gió" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03.jpg"​ alt="​Mẫu 3: Sự kết hợp của tường kính và tường hoa gió" width="​920"​ height="​1314"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao03-768x1097.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Mẫu 3: Sự kết hợp của tường kính và tường hoa gió</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Sử dụng kính cường lực thay thế cho tường gạch là sự lựa chọn thông minh cho những căn nhà nằm sát vách nhau, khó mở cửa sổ mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng. Không những vậy, tường kính có khả năng cách âm đặc biệt tốt. Bạn vẫn thỏa thích ngắm nhìn đường phố từ trong nhà mà không bị làm phiền bởi khói bụi hay tiếng ồn bên ngoài. Tường hoa gió sử dụng trên tầng cao giúp thông gió cho cả căn nhà, đồng thời có tác dụng đón thêm ánh sáng mà không quá chói sang.</​span></​p><​div id="​attachment_44131"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​44131"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-mau-nha-pho-3-tang-hien-dai-duoc-thiet-ke-lo-thong-gio-va-don-anh-nang-doc-dao/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04.jpg"​ data-orig-size="​920,​1202"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Mẫu 4: Mẫu nhà trang trí với dây leo&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04.jpg"​ class="​wp-image-44131 size-full"​ title="​Mẫu 4: Mẫu nhà trang trí với dây leo" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04.jpg"​ alt="​Mẫu 4: Mẫu nhà trang trí với dây leo" width="​920"​ height="​1202"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao04-768x1003.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Mẫu 4: Mẫu nhà trang trí với dây leo</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Chỉ cần dành ra 1 khoảng ban công hẹp trồng vài loại cây dây leo là đủ để làm nổi bật mặt tiền cho căn nhà của bạn. Những dải dây leo rủ xuống bán theo tường vừa tạo ra 1 khoảng xanh trang trí hòa mình với thiên nhiên, vừa có tác dụng làm dịu mát tường nhà trong những ngày thời tiết nắng nóng. Thiết kế nhà phố mái nghiêng giả và phần khung sắt gắn dọc 2 tầng nhà là điểm nhấn khiến những vị khách ghé qua không khỏi ấn tượng, tò mò.</​span></​p><​div id="​attachment_44132"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​44132"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-mau-nha-pho-3-tang-hien-dai-duoc-thiet-ke-lo-thong-gio-va-don-anh-nang-doc-dao/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05.jpg"​ data-orig-size="​920,​1044"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05"​ data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Mẫu 5: Mẫu nhà với “vườn trên sân thượng”&​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05.jpg"​ class="​wp-image-44132 size-full"​ title="​Mẫu 5: Mẫu nhà với “vườn trên sân thượng”"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05.jpg"​ alt="​Mẫu 5: Mẫu nhà với “vườn trên sân thượng”"​ width="​920"​ height="​1044"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​4-mau-nha-pho-3-tang-doc-dao05-768x872.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Mẫu 5: Mẫu nhà với “vườn trên sân thượng”</​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Chắc hẳn mẫu nhà đơn giản này cũng là sự lựa chọn cho những gia đình mong muốn có thêm khoảng không gian xanh mát mẻ trên sân thượng. Phần mái phía trên không hoàn toàn lợp kín mà được chắn bằng những thanh ngang để vẫn đón được cả mưa và nắng, đồng thời giúp giảm bớt ánh nắng chói chang từ trên cao, tạo điều kiện thích hợp cho cây xanh phát triển.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Hy vọng với những mẫu thiết kế nhà phố trên, các bạn đã chọn được cho mình mẫu nhà phố phù hợp, hiện đại và phong cách, thỏa mãn cả nhu cầu không gian cũng như tính thẩm mỹ.</​span></​h3><​h2><​span id="​2_Lienhe_don_vi_thiet_ke_thi_cong_nha_pho_nha_ong_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt">​2. Liên hệ đơn vị thiết kế, thi công nhà phố, nhà ống chuyên nghiệp.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Hãy đến với chúng tôi – Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH để được tư vấn thiết kế các mẫu nhà biệt thự đẹp sang trọng, nhà phố, nhà mái thái, nhà cấp 4, nhà đẹp 2 tầng, 3 tầng … đầy đủ tiện nghi và tối ưu chi phí xây dựng! Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế nội thất, kiến trúc, sản xuất đồ nội thất và thi công nội thất chuyên nghiệp cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Nếu bạn đang có ý định thiết kế nhà phố, nhà ống hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những tư vấn từ các KTS theo địa chỉ:</​span></​p><​p><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt">​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​span></​strong></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt">​Website:​ Vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt">​Người viết: Nguyễn Thị Thu Hoài</​span></​p><​h2><​span id="​i"><​span style="​font-size:​ 10pt">​ </​span></​span></​h2><​p>​ </​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​59</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Nhà phố 3 tầng hiện đại thiết kế lỗ thông gió và đón ánh nắng độc đáo
home2681.txt · Last modified: 2018/12/18 07:26 (external edit)